តែ Herbal Tea Concentrate

Print
តែ Herbal Tea Concentrate

តែ Herbal Tea Concentrate

  • ផលិតផលតែចម្រុះ ដែលមានកាល់ឡូរីទាប និងរសជាតិ​ឆ្ងាញ់នេះ ​ផ្សំឡើងពីតែបៃតង គ្រាប់​ស៊ីណាម៉ុន សំបក​ក្រូចឆ្មារ ផ្កាហ៊ីប៊ីសកុស និងប្រភពកាហ្វេអ៊ីន​ពីធម្មជាតិ​ផ្សេងទៀត​ដែល​ជួយ​បង្កើនរសជាតិតែឱ្យកាន់តែឆ្ងាញ់។
  • កាហ្វេអ៊ីន​មានអត្ថប្រយោជន៍ធម្មជាតិក្នុងការជួយរក្សាកម្តៅ​រាងកាយ (ដោយជំរុញមេតាប៉ូលិស) ហើយតែបៃតង​មានសារធាតុបណ្តេញជាតិពុលដែលល្ពប្រសើរដល់រាងកាយ។

ការប្រើប្រាស់

លាយ Herbal Tea Concentrate កន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេ (ច្រើនឬតិចជាងនេះតាមការចង់បាន) ជាមួយនឹង​ទឹកក្តៅ ឬត្រជាក់ 180 ទៅ 240ml បន្ទាប់មកអាចញ៉ាំបានហើយ។

#0105 - Original - 50g.

 បញ្ជាទិញពីអ្នកចែកចាយ km-KH | 2019-07-20 15:36:48 | NAMP2HLASPX01