សាកល្បងញ៉ាំផលិត
ផលរបស់យើដែល
សូមទំនាក់ទំនងទៅ
កាន់សមាជិក
ដែលលបានទំនាក់ទំន
ងទៅកាន់អ្នក
ពិនិត្យឱកាសអាជីវកម្មរបស់យើង
សូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់សមាជិក
/ដែលបានទំនាក់ទំនងទៅកាន់អ្នក


Replenishing Night Cream

Print
KH_HerbalifeSKIN_Night_Cream
អត្ថប្រយោជន៍:
បានសាកល្បងហើយបង្ហាញថាស្បែកមើលទៅរលោងនិងមានអារម្មណ៍ថាទន់.*
ផ្តល់នូវភាពប្រសើរឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ចំពោះសម្បុរស្បេក.*

សារធាតុផ្សំ :
ប្រេងផ្សេងគ្នា មានប្រេងអូលីវ និង ប្រេងល្ង
វីតាមីន B3, សារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មវីតាមីន C និង E និង ប្រទាលកន្ទុយក្រពើ

របៀបប្រើប្រាស់ :
សប់ 2-4 ដង

SKU #0774

*បានសាកល្បងដោយអ្នកជំនាញចន្លោះពេល ពីរ បួន និង ប្រាំពីរថ្ងៃ។ មានប្រសិទ្ធភាព 100%.
†ស្បែកមានសំណើមខ្ពស់ក្នុងចន្លោះពេលប្រាំបីម៉ោង។
 


km-KH | 2019-08-20 18:12:36 | NAMP2HLASPX04